Çalışma Alanlarımız

Teklifimiz?

Çaresizlere Yardım Etme Görevindeyiz

İyiliğin eli dağlann teç›elerine çıksın ve Allah’a işlerimiz ve dualonmız yükselsin , insanlığa hayırlı ele yardım etsin.

Gençler millete gerçek rlestek olsun ve rönesansI.3rını seçkin çahalar› ve ortaklıklarıyla kutsanmış elleriyle yapsınlar.

Bu girişimlefin gelişmesine ve gençliğin gelişıııesine katkıda bulunan herkese kuruluşumuz adına teşekkiır ediyorum

icon

Vizyonumuz ve misyonumuz

Gençlik sektörünün gelişiminde öncü olmak ve profesyonelce ve verimli bir şekilde yerel ve uluslararası ortaklıklar ile çalışmak.

icon

Hedeflerimiz

Gençlere yönelik araçlar ve liderlik becerileri vermeli. Topluma hizmet etme niteliklerini sergileyerek uzmanlıkları için bir temel oluşturmaları için fırsatlar sağlamak . Gençlere ilham vermek ve onları güçlendirmek.

icon

Mesajımız

Çeşitli kültürel, eğitimsel, sosyal, spor ve izcilik alanlarında gençlik sektörüne ve sivil topluma fayda sağlamayı amaçlayan her türlü gençlik projesini desteklemek ve genç girişimcileri, değerlerin ve etiğin korunmasına ek olarak yerel ve uluslararası alanda ilgili kurum ve derneklerle koordinasyon ve işbirliği yaparak güçlendirmek.

icon

hedef kitle

Dernek, gençlik sektörünün istikrarsız ekonomik, sosyal ve politik koşullardan dolayı sorun yaşadığı yerlerde çalışmakta ve coğrafi, etnik veya dini kısıtlamalar olmadan önce gençlik sloganını yükseltmektedir