Genç liderleri hazırlamak

Açıklama

Ni'lin kasabasında genç liderleri hazırlamak için bir program başlatmak.

Ni'lin Spor Kulübü, Gençlik Kapasite Geliştirme Vakfı ile ortaklaşa, Salı günü Ni'lin kasabasında bir gençlik liderliği hazırlık programı başlattı.

Çıktıları

Bu program, Ni'lin kasabasındaki ve komşu kasabalardaki bir grup gencin, yerel topluluklarına hizmet etmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak için gerekli liderlik becerileri ile onları güçlendirmek için yeteneklerini geliştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.