Hemma Shabab Dergisi

Açıklama

Hemmat Shabab Magazine, gençlik sektörünü etkileyen ulusal, sosyal, ekonomik ve kültürel konuları özgürce ifade etmek için bir platform sağlamayı amaçlayan bir dergidir.

Çıktıları

Bu dergi periyodik olarak yayınlanmaktadır ve yaklaşık 500 adet basılarak gençlik sektörüne uygun şekilde dağıtılmaktadır.