Kudüs Edebiyat Merkezi

Açıklama

Nakş adı altında her ay periyodik olarak düzenlenen şiir gecesi

Çıktıları

Bunun gibi akşamlarda, pek çok gençlik ve şiirsel yetenek vurgulanarak, gençliğin kültürel ve edebi eksenlerdeki rolünü güçlendirir