Kudüs girişimi bizi bir araya getiriyor

Açıklama

Mahpuslar Günü'nde bir grup topluluk seçkiniyle mahallelerin mezarlıklarının teatral bir sunumu ve tartışılması filmi

Çıktıları

Mahkumlarımızın davasını eğitmek ve topluma davalarını ve acılarını hatırlatmak