Naalin spor klubü

Açıklama

Çeşitli spor etkinlikleri ve programları aracılığıyla gençlik spor becerilerini geliştirmeyi ve içlerinde olumlu davranışsal değerleri entegre ve sistematik bir şekilde geliştirmeyi amaçlayan bir spor klubüdür.

Çıktıları

• Büyük bir halkın huzurunda bir futbol turnuvası düzenlemek.

Farklı işletmeler için bireysel oyunlarda turnuvalar düzenlemek