Kudüs bavulu

Açıklama

Kubbetülsahra modeller i ve derslerle birlikte broşür ve kitapçıkların bir çanta şeklinde dağıtılması yoluyla Kudüs'ün tarihini ve dini ve ulusal durumunu tanıtmayı amaçlamaktadır.

Çıktıları

• 4 farklı okulu ziyaret ederek 100 klişenin ve eğitim çantasının 100 öğrenciye dağıtılması.

 • Kudüs ile ilgili üç kültürel yarışma düzenlenmesi.

 • Kudüs Yıldızları 2019 kampının hazırlanmasının başlaması, 60 çocuğun Kudüs sorununu derinlemesine tespit etmelerini ve savunuculuk kampanyaları yapmalarını ve tanımlarını yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.